BlackBerry Bold 9790 - Utilizarea temporizatorului

background image

Utilizarea temporizatorului

1.

În ecranul de întâmpinare sau în dosarul Aplicaţii, faceţi clic pe pictograma Ceas.

2.

Apăsaţi tasta

> Temporizator.

3.

Apăsaţi tasta

> Setare temporizator.

4.

Setaţi ora.

5.

Faceţi clic pe OK.
• Pentru a porni sau a opri temporizatorul, faceţi clic pe pictograma Pornire/Oprire.
• Pentru a reseta temporizatorul, faceţi clic pe pictograma Resetare.

Temporizatorul continuă să numere invers după ce ieşiţi din aplicaţia Ceas.