Ajutor BlackBerry Bold 9790

background image

BlackBerry Bold 9790 Smartphone

Versiune: 7.1

Ghidul utilizatorului

background image

Published: 2012-09-19

SWD-20120919125136577

background image

Cuprins

Asistenţă rapidă ........................................................................................................................................... 9

Iniţiere: Telefonul dvs. smartphone ............................................................................................................... 9
Subiecte populare ...................................................................................................................................... 29
Sfaturi utilizate frecvent .............................................................................................................................. 33
Depanare obişnuită .................................................................................................................................... 43

Sfaturi şi scurtături ..................................................................................................................................... 48

Sfaturi: Simplificarea sarcinilor ................................................................................................................... 48
Sfaturi: Mărirea duratei de viaţă a bateriei ................................................................................................... 49
Sfaturi: Găsirea aplicaţiilor .......................................................................................................................... 50
Sfaturi: Eliberarea de spaţiu pentru muzică, imagini, clipuri video şi fişiere proprii ........................................ 51
Sfaturi: Eliberarea de spaţiu pentru optimizarea performanţei telefonului smartphone ................................. 52
Sfaturi: Actualizarea software-ului .............................................................................................................. 53
Sfaturi: Păstrarea în siguranţă a informaţiilor ............................................................................................... 54
Sfaturi: Administrarea indicatorilor ............................................................................................................. 55
Scurtături: Telefon ...................................................................................................................................... 56
Scurtături: Mesaje ...................................................................................................................................... 56
Scurtături: fişiere şi ataşamente .................................................................................................................. 58
Scurtături: Introducerea textului cu tastatura fizică ..................................................................................... 59
Scurtături: Media ....................................................................................................................................... 60
Scurtături: Browser .................................................................................................................................... 61
Scurtături: Căutare ..................................................................................................................................... 63
Scurtături: Hărţi ......................................................................................................................................... 63
Scurtături: Calendar ................................................................................................................................... 64
Depanare: Scurtături .................................................................................................................................. 64

Telefon ....................................................................................................................................................... 66

Cum se realizează: Telefon ......................................................................................................................... 66
Depanare: Telefon ...................................................................................................................................... 85

background image

Comenzile vocale ....................................................................................................................................... 89

Cum se realizează: Comenzi vocale ............................................................................................................. 89
Depanare: Comenzi vocale ......................................................................................................................... 91

Mesajele .................................................................................................................................................... 93

Cum se realizează: Aplicaţia de mesaje ....................................................................................................... 93
Depanare: Aplicaţia de mesaje ................................................................................................................. 131

Fişiere şi ataşamente ................................................................................................................................ 137

Cum se realizează: Fişiere ........................................................................................................................ 137
Depanare: Fişiere ..................................................................................................................................... 144

Media ...................................................................................................................................................... 146

Cum se realizează: Media ......................................................................................................................... 146
Depanare: Media ...................................................................................................................................... 163

Tonuri de apel, sunete şi alerte ................................................................................................................. 167

Cum se realizează: Tonuri de apel, sunete şi alerte .................................................................................... 167
Depanare: Tonuri de apel, sunete şi alerte ................................................................................................ 171

Browser ................................................................................................................................................... 172

Cum se realizează: Browser ...................................................................................................................... 172
Sfaturi: Browser ....................................................................................................................................... 186
Depanare: Browser .................................................................................................................................. 187

Calendar .................................................................................................................................................. 189

Cum se realizează: Calendar ..................................................................................................................... 189
Sfaturi: Calendar ...................................................................................................................................... 199
Depanare: Calendar ................................................................................................................................. 200

Contacte .................................................................................................................................................. 202

Cum se realizează: Contacte ..................................................................................................................... 202
Depanare: Contacte ................................................................................................................................. 212

Ceas ........................................................................................................................................................ 214

background image

Cum se realizează: Ceas ........................................................................................................................... 214
Depanare: Ceas ........................................................................................................................................ 218

Sarcini şi mementouri ............................................................................................................................... 219

Crearea unei sarcini sau a unui memento .................................................................................................. 219
Trimiterea unei sarcini sau a unui memento .............................................................................................. 219
Modificarea sau ştergerea unei sarcini sau a unui memento ...................................................................... 219
Modificarea stării unei sarcini ................................................................................................................... 220
Ascunderea sarcinilor finalizate ................................................................................................................ 220
Afişarea sarcinilor în calendar ................................................................................................................... 220
Sincronizarea sarcinilor şi a mementourilor ............................................................................................... 221
Despre categorii ....................................................................................................................................... 223
Clasificarea unui contact, a unei sarcini sau a unui memento .................................................................... 223
Crearea unei categorii de contacte, sarcini sau mementouri ...................................................................... 224
Dezactivarea solicitării afişate înainte de a şterge articolele ....................................................................... 224

Introducerea textului ................................................................................................................................ 225

Cum se realizează: Introducere text .......................................................................................................... 225
Depanare: Introducere text ....................................................................................................................... 232

Tastatură ................................................................................................................................................. 234

Cum se realizează: Tastatură .................................................................................................................... 234

Limbă ...................................................................................................................................................... 237

Cum se realizează: Limbă ......................................................................................................................... 237
Depanare: Limbă ...................................................................................................................................... 239

Afişare ecran ............................................................................................................................................ 240

Cum se realizează: Afişare ecran .............................................................................................................. 240
Depanare: Afişare ecran ........................................................................................................................... 245

Tehnologia GPS ........................................................................................................................................ 247

Cum se realizează: Tehnologia GPS .......................................................................................................... 247
Depanare: Tehnologia GPS ....................................................................................................................... 249

background image

Busolă ..................................................................................................................................................... 250

Cum se realizează: Busolă ........................................................................................................................ 250

Hărţi ........................................................................................................................................................ 252

Cum se realizează: Hărţi ........................................................................................................................... 252
Personalizare: Hărţi .................................................................................................................................. 256
Depanare: Hărţi ....................................................................................................................................... 258

Aplicaţii .................................................................................................................................................... 259

Cum se realizează: Aplicaţii ...................................................................................................................... 259
Depanare: Aplicaţii ................................................................................................................................... 261

BlackBerry ID ........................................................................................................................................... 266

Cum se realizează: BlackBerry ID ............................................................................................................. 266

BlackBerry Device Software ...................................................................................................................... 268

Cum se realizează: BlackBerry Device Software ........................................................................................ 268
Depanare: BlackBerry Device Software ..................................................................................................... 270

Gestionarea conexiunilor .......................................................................................................................... 272

Reţeaua mobilă ........................................................................................................................................ 272
Tehnologie Wi-Fi ...................................................................................................................................... 279

Modul hotspot mobil ................................................................................................................................. 290

Cum se realizează: Mod hotspot mobil ...................................................................................................... 290
Depanare: Mod hotspot mobil ................................................................................................................... 293

Tehnologie Bluetooth ............................................................................................................................... 295

Cum se realizează: Tehnologia Bluetooth .................................................................................................. 295
Depanare: Tehnologia Bluetooth .............................................................................................................. 304

Tehnologia NFC ....................................................................................................................................... 307

Cum se realizează: Tehnologia NFC .......................................................................................................... 307
Depanare: Tehnologia NFC ....................................................................................................................... 313

background image

Serverul media ......................................................................................................................................... 315

Cum se realizează: Server media .............................................................................................................. 315

Accesorii inteligente ................................................................................................................................. 317

Despre aplicaţia Accesorii inteligente ....................................................................................................... 317
Configurarea staţiilor noi ........................................................................................................................... 317
Schimbarea profilului unei staţii ................................................................................................................ 318
Ştergerea profilurilor de staţie salvate ....................................................................................................... 318

Alimentare şi baterie ................................................................................................................................ 319

Cum se realizează: Alimentare şi baterie ................................................................................................... 319
Depanare: Alimentare şi baterie ............................................................................................................... 323

Spaţiul de stocare şi cardurile media ........................................................................................................ 324

Cum se realizează: Spaţiul de stocare şi cardurile media ........................................................................... 324
Depanare: Spaţiul de stocare şi cardurile media ........................................................................................ 331

Căutare .................................................................................................................................................... 333

Cum se realizează: Căutare ...................................................................................................................... 333
Depanare: Căutare ................................................................................................................................... 338

Securitate ................................................................................................................................................ 339

Cum se realizează: Securitate ................................................................................................................... 339
Depanare: Securitate ............................................................................................................................... 371

Registrele de servicii şi rapoartele de diagnosticare ................................................................................... 373

Rularea, vizualizarea, trimiterea sau ştergerea unui raport de diagnosticare .............................................. 373
Acceptarea, ştergerea sau restaurarea unui registru de servicii ................................................................. 373
Setarea unui destinatar implicit pentru rapoartele de diagnosticare ........................................................... 374
Găsirea numărului şi versiunii BlackBerry Device Software pentru modelul telefonului dvs. smartphone ..... 374
Nu pot rula sau trimite un raport de diagnosticare ..................................................................................... 375

Sincronizare ............................................................................................................................................. 376

Cum se realizează: Sincronizare ............................................................................................................... 376
Depanare: Sincronizare ............................................................................................................................ 379

background image

Opţiuni de accesibilitate ........................................................................................................................... 381

Cum se realizează: Accesibilitate .............................................................................................................. 381

Calculator ................................................................................................................................................ 386

Utilizarea calculatorului ............................................................................................................................ 386
Conversia unei unităţi de măsură .............................................................................................................. 386

Glosar ...................................................................................................................................................... 387

Notificare legală ....................................................................................................................................... 389