BlackBerry Bold 9790 - Wyłączanie wyświetlania monitu podczas nawiązywania połączeń

background image

Wyłączanie wyświetlania monitu podczas nawiązywania połączeń

1.

Na ekranie głównym kliknij obszar połączeń w górnej części ekranu lub ikonę Zarządzanie połączeniami.

2.

Kliknij Sieci i połączenia > Połączenia Bluetooth.

3.

Zaznacz sparowane urządzenie obsługujące technologię Bluetooth

®

.

4.

Naciśnij klawisz

> Właściwości urządzenia.

5.

W polu Zaufany wybierz opcję Tak.

6.

Naciśnij klawisz

> Zapisz.

Aby ponownie włączyć wyświetlanie monitu, w polu Zaufany wybierz opcję Monituj.

Podręcznik użytkownika

Technologia Bluetooth

301