Pomoc usługi BlackBerry Bold 9790

background image

BlackBerry Bold 9790 Smartphone

Wersja: 7.1

Podręcznik użytkownika

background image

Opublikowano: 2012-09-19

SWD-20120919124658062

background image

Spis treści

Szybka pomoc .............................................................................................................................................. 9

Rozpoczęcie pracy: twój smartfon ................................................................................................................. 9
Popularne tematy ....................................................................................................................................... 29
Popularne wskazówki ................................................................................................................................. 33
Rozwiązywanie popularnych problemów ..................................................................................................... 42

Wskazówki i skróty ...................................................................................................................................... 48

Wskazówki: Szybkie wykonywanie zadań ..................................................................................................... 48
Wskazówki: Wydłużanie czasu pracy baterii ................................................................................................ 49
Wskazówki: Znajdowanie aplikacji ............................................................................................................... 50
Wskazówki: Zwalnianie miejsca na muzykę, zdjęcia, filmy i pliki ................................................................... 51
Wskazówki: Zwalnianie miejsca w celu zoptymalizowania wydajności smartfonu .......................................... 52
Porady: aktualizowanie oprogramowania .................................................................................................... 53
Wskazówki: Dbałość o bezpieczeństwo informacji ....................................................................................... 54
Wskazówki: Zarządzanie wskaźnikami ........................................................................................................ 55
Skróty: telefon ............................................................................................................................................ 56
Skróty: wiadomości .................................................................................................................................... 56
Skróty: pliki i załączniki ............................................................................................................................... 58
Skróty: wpisywanie za pomocą klawiatury sprzętowej .................................................................................. 59
Skróty: multimedia ..................................................................................................................................... 60
Skróty: przeglądarka ................................................................................................................................... 61
Skróty: wyszukiwanie .................................................................................................................................. 63
Skróty: mapy .............................................................................................................................................. 63
Skróty: kalendarz ........................................................................................................................................ 64
Rozwiązywanie problemów ze skrótami ....................................................................................................... 64

Telefon ....................................................................................................................................................... 66

Wskazówki: telefon ..................................................................................................................................... 66
Rozwiązywanie problemów: telefon ............................................................................................................. 85

background image

Polecenia głosowe ...................................................................................................................................... 89

Informacje: Polecenia głosowe .................................................................................................................... 89
Rozwiązywanie problemów: Polecenia głosowe ........................................................................................... 92

Wiadomości ............................................................................................................................................... 93

Poradnik: aplikacja wiadomości .................................................................................................................. 93
Rozwiązywanie problemów: aplikacja wiadomości ..................................................................................... 131

Pliki i załączniki ........................................................................................................................................ 138

Informacje: Pliki ....................................................................................................................................... 138
Rozwiązywanie problemów: pliki ............................................................................................................... 145

Multimedia ............................................................................................................................................... 146

Poradnik: Multimedia ............................................................................................................................... 146
Rozwiązywanie problemów z multimediami ............................................................................................... 163

Dzwonki, dźwięki i alarmy ......................................................................................................................... 167

Informacje: dzwonki, dźwięki i alarmy ....................................................................................................... 167
Rozwiązywanie problemów z dzwonkami, dźwiękami i alarmami ................................................................ 171

Przeglądarka ............................................................................................................................................ 172

Informacje: Przeglądarka .......................................................................................................................... 172
Podpowiedzi: przeglądarka ....................................................................................................................... 186
Rozwiązywanie problemów z przeglądarką ................................................................................................ 187

Kalendarz ................................................................................................................................................ 189

Informacje: Kalendarz .............................................................................................................................. 189
Podpowiedzi: kalendarz ............................................................................................................................ 199
Rozwiązywanie problemów z kalendarzem ................................................................................................ 199

Kontakty .................................................................................................................................................. 202

Informacje: Kontakty ................................................................................................................................ 202
Rozwiązywanie problemów z kontaktami ................................................................................................... 212

Zegar ....................................................................................................................................................... 213

background image

Informacje: Zegar ..................................................................................................................................... 213
Rozwiązywanie problemów z zegarem ....................................................................................................... 216

Zadania i notatki ....................................................................................................................................... 218

Tworzenie zadania lub notatki ................................................................................................................... 218
Przesyłanie zadania lub notatki ................................................................................................................. 218
Zmiana lub usunięcie zadania lub notatki ................................................................................................. 218
Zmiana stanu zadania .............................................................................................................................. 219
Ukrywanie wykonanych zadań .................................................................................................................. 219
Wyświetlanie zadań w kalendarzu ............................................................................................................. 219
Synchronizacja zadań i notatek ................................................................................................................. 220
Kategorie — informacje ............................................................................................................................ 222
Podział kontaktów, zadań i notatek na kategorie ....................................................................................... 222
Tworzenie kategorii dla kontaktów, zadań lub notatek ............................................................................... 223
Wyłączanie monitu wyświetlanego przed usunięciem elementów .............................................................. 223

Pisanie ..................................................................................................................................................... 224

Informacje: pisanie ................................................................................................................................... 224
Rozwiązywanie problemów z pisaniem ...................................................................................................... 231

Klawiatura ................................................................................................................................................ 233

Informacje: Klawiatura .............................................................................................................................. 233

Język ....................................................................................................................................................... 236

Informacje: Język ..................................................................................................................................... 236
Rozwiązywanie problemów z językiem ...................................................................................................... 238

Ekran ....................................................................................................................................................... 239

Informacje: ekran ..................................................................................................................................... 239
Rozwiązywanie problemów: Ekran ............................................................................................................ 244

Technologia GPS ...................................................................................................................................... 246

Informacje: Technologia GPS .................................................................................................................... 246
Rozwiązywanie problemów z technologią GPS ........................................................................................... 248

background image

Kompas ................................................................................................................................................... 249

Informacje: Kompas ................................................................................................................................. 249

Mapy ....................................................................................................................................................... 251

Informacje: Mapy ..................................................................................................................................... 251
Personalizacja: Mapy ............................................................................................................................... 255
Rozwiązywanie problemów z mapami ....................................................................................................... 257

Aplikacje .................................................................................................................................................. 258

Informacje: Aplikacje ................................................................................................................................ 258
Rozwiązywanie problemów z aplikacjami .................................................................................................. 260

BlackBerry ID ........................................................................................................................................... 265

Jak: BlackBerry ID .................................................................................................................................... 265

BlackBerry Device Software ...................................................................................................................... 267

Informacje: Aktualizacja oprogramowania BlackBerry ............................................................................... 267
Rozwiązywanie problemów z oprogramowaniem BlackBerry Device Software ............................................ 269

Zarządzanie połączeniami ........................................................................................................................ 271

Sieć telefonii komórkowej ......................................................................................................................... 271
Technologia Wi-Fi ..................................................................................................................................... 278

Tryb mobilnego punktu aktywnego ........................................................................................................... 289

Informacje: Tryb mobilnego punktu aktywnego ......................................................................................... 289
Rozwiązywanie problemów: Tryb mobilnego punktu aktywnego ................................................................. 293

Technologia Bluetooth ............................................................................................................................. 294

Informacje: Technologia Bluetooth ........................................................................................................... 294
Rozwiązywanie problemów z technologią Bluetooth .................................................................................. 303

Technologia NFC ...................................................................................................................................... 306

Informacje: Technologia NFC ................................................................................................................... 306
Rozwiązywanie problemów z technologią NFC .......................................................................................... 312

background image

Serwer multimediów ................................................................................................................................. 314

Poradnik: Serwer multimediów ................................................................................................................. 314

Inteligentne akcesoria .............................................................................................................................. 316

Aplikacja Inteligentne akcesoria — informacje .......................................................................................... 316
Konfiguracja nowej stacji dokującej .......................................................................................................... 316
Zmiana profilu dokowania ......................................................................................................................... 317
Usuwanie zapisanego profilu dokowania ................................................................................................... 317

Zasilanie i akumulator .............................................................................................................................. 318

Informacje: Zasilanie i bateria ................................................................................................................... 318
Rozwiązywanie problemów: zasilanie i akumulator .................................................................................... 322

Pamięć masowa i karty multimedialne ...................................................................................................... 323

Informacje: Miejsce w pamięci urządzenia i karty multimedialne ............................................................... 323
Rozwiązywanie problemów: Pamięć masowa i karty multimedialne ........................................................... 329

Wyszukaj .................................................................................................................................................. 331

Informacje: Wyszukiwanie ........................................................................................................................ 331
Rozwiązywanie problemów: Wyszukiwanie ................................................................................................ 336

Zabezpieczenia ........................................................................................................................................ 337

Wskazówki: zabezpieczenia ...................................................................................................................... 337
Rozwiązywanie problemów z bezpieczeństwem ........................................................................................ 368

Rejestry usług i raporty diagnostyczne ...................................................................................................... 371

Generowanie, wyświetlanie, wysyłanie i usuwanie raportu diagnostycznego ............................................... 371
Akceptowanie, usuwanie i przywracanie rejestru usług .............................................................................. 371
Ustawianie domyślnego adresata raportów diagnostycznych ..................................................................... 372
Jak znaleźć numer modelu posiadanego smartfonu oraz wersję oprogramowania BlackBerry Device

Software ............................................................................................................................................. 372

Nie mogę przeprowadzić diagnostyki lub wysłać raportu diagnostycznego ................................................. 373

Synchronizacja ......................................................................................................................................... 374

Wskazówki: synchronizacja ....................................................................................................................... 374

background image

Rozwiązywanie problemów z synchronizacją ............................................................................................. 377

Opcje dostępności .................................................................................................................................... 380

Informacje: Dostępność ............................................................................................................................ 380

Kalkulator ................................................................................................................................................ 385

Korzystanie z kalkulatora .......................................................................................................................... 385
Przeliczanie jednostek miary .................................................................................................................... 385

Słownik pojęć ........................................................................................................................................... 386

Informacje prawne ................................................................................................................................... 388