BlackBerry Bold 9790 Help

background image

BlackBerry Bold 9790 Smartphone

Versie: 7.1

Gebruikershandleiding

background image

Gepubliceerd: 2012-09-19

SWD-20120919111928903

background image

Inhoudsopgave

Snelle help ................................................................................................................................................... 9

Aan de slag: Uw smartphone ........................................................................................................................ 9
Populaire onderwerpen .............................................................................................................................. 29
Populaire tips ............................................................................................................................................. 33
Algemene problemen oplossen ................................................................................................................... 43

Tips en snelkoppelingen ............................................................................................................................. 48

Tips: sneller werken .................................................................................................................................... 48
Tips: de levensduur van de batterij verlengen .............................................................................................. 49
Tips: toepassingen zoeken .......................................................................................................................... 50
Tips: maak ruimte vrij voor uw muziek, afbeeldingen, video's en bestanden ................................................. 51
Tips: maak ruimte vrij om de prestaties van uw smartphone te optimaliseren ............................................... 52
Tips: De software bijwerken ........................................................................................................................ 53
Tips: uw gegevens beschermen .................................................................................................................. 54
Tips: indicatoren gebruiken ........................................................................................................................ 54
Snelkoppelingen: telefoon .......................................................................................................................... 55
Snelkoppelingen: berichten ........................................................................................................................ 56
Snelkoppelingen: Bestanden en bijlagen ..................................................................................................... 58
Snelkoppelingen: typen met het fysieke toetsenbord ................................................................................... 59
Snelkoppelingen: media ............................................................................................................................. 60
Snelkoppelingen: Browser .......................................................................................................................... 61
Snelkoppelingen: Zoeken ........................................................................................................................... 62
Snelkoppelingen: Kaarten ........................................................................................................................... 63
Snelkoppelingen: Agenda ........................................................................................................................... 63
Problemen oplossen: Snelkoppelingen ....................................................................................................... 64

Telefoon ..................................................................................................................................................... 65

Hoe kan ik: Telefoon ................................................................................................................................... 65
Problemen oplossen: Telefoon .................................................................................................................... 84

background image

Spraakopdrachten ..................................................................................................................................... 88

Hoe kan ik: Spraakopdrachten .................................................................................................................... 88
Problemen oplossen: Spraakopdrachten .................................................................................................... 90

Berichten ................................................................................................................................................... 92

Hoe kan ik: Berichtentoepassing ................................................................................................................ 92
Problemen oplossen: Berichtentoepassing ............................................................................................... 130

Bestanden en bijlagen .............................................................................................................................. 137

Hoe kan ik: Bestanden ............................................................................................................................. 137
Problemen oplossen: Bestanden .............................................................................................................. 144

Media ...................................................................................................................................................... 146

Hoe kan ik: Media .................................................................................................................................... 146
Problemen oplossen: Media ..................................................................................................................... 163

Beltonen, geluiden en waarschuwingen .................................................................................................... 167

Hoe kan ik: Beltonen, geluiden en waarschuwingen .................................................................................. 167
Problemen oplossen: Beltonen, geluiden en waarschuwingen ................................................................... 171

Browser ................................................................................................................................................... 173

Hoe kan ik: Browser ................................................................................................................................. 173
Tips: Browser ........................................................................................................................................... 187
Problemen oplossen: Browser .................................................................................................................. 188

Agenda .................................................................................................................................................... 190

Hoe kan ik: Agenda .................................................................................................................................. 190
Tips: Agenda ............................................................................................................................................ 200
Problemen oplossen: Agenda ................................................................................................................... 201

Contactpersonen ...................................................................................................................................... 203

Hoe kan ik: Contactpersonen .................................................................................................................... 203
Problemen oplossen: Contactpersonen ..................................................................................................... 213

Klok ......................................................................................................................................................... 215

background image

Hoe kan ik: Klok ....................................................................................................................................... 215
Problemen oplossen: Klok ........................................................................................................................ 219

Taken en memo's ..................................................................................................................................... 220

Een taak of memo maken ......................................................................................................................... 220
Een taak of memo verzenden .................................................................................................................... 220
Een taak of memo wijzigen of verwijderen ................................................................................................. 220
De status van een taak wijzigen ................................................................................................................ 221
Voltooide taken verbergen ........................................................................................................................ 221
Taken in de agenda weergeven ................................................................................................................. 221
Taken en memo's synchroniseren ............................................................................................................ 222
Informatie over categorieën ...................................................................................................................... 224
Een contactpersoon, taak of memo categoriseren ..................................................................................... 224
Een categorie maken voor contacten, taken of memo's ............................................................................. 225
De bevestigingsvraag uitschakelen die wordt weergegeven voorafgaand aan het verwijderen van berichten 225

Typen ...................................................................................................................................................... 226

Hoe kan ik: Typen ..................................................................................................................................... 226
Problemen oplossen: Typen ..................................................................................................................... 233

Toetsenbord ............................................................................................................................................. 235

Hoe kan ik: Toetsenbord ........................................................................................................................... 235

Taal ......................................................................................................................................................... 238

Hoe kan ik: Taal ....................................................................................................................................... 238
Problemen oplossen: Taal ........................................................................................................................ 240

Schermweergave ..................................................................................................................................... 241

Hoe kan ik: Schermweergave .................................................................................................................... 241
Problemen oplossen: Schermweergave .................................................................................................... 246

GPS-technologie ...................................................................................................................................... 248

Hoe kan ik: GPS-technologie .................................................................................................................... 248
Problemen oplossen: GPS-technologie ..................................................................................................... 250

background image

Kompas ................................................................................................................................................... 251

Hoe kan ik: Kompas ................................................................................................................................. 251

Kaarten .................................................................................................................................................... 253

Hoe kan ik: Kaarten .................................................................................................................................. 253
Personaliseren: Kaarten ........................................................................................................................... 257
Problemen oplossen: Kaarten ................................................................................................................... 259

Toepassingen ........................................................................................................................................... 260

Hoe kan ik: Toepassingen ......................................................................................................................... 260
Problemen oplossen: Toepassingen .......................................................................................................... 262

BlackBerry ID ........................................................................................................................................... 266

Hoe kan ik:BlackBerry ID .......................................................................................................................... 266

BlackBerry Device Software ...................................................................................................................... 268

Hoe kan ik: BlackBerry Device Software .................................................................................................... 268
Problemen oplossen: BlackBerry Device Software ..................................................................................... 270

Verbindingen beheren .............................................................................................................................. 272

Mobiel netwerk ........................................................................................................................................ 272
Wi-Fi-technologie ..................................................................................................................................... 279

De modus Mobile Hotspot ........................................................................................................................ 290

Hoe kan ik: de modus Mobile Hotspot ....................................................................................................... 290
Problemen oplossen: de modus Mobile Hotspot ........................................................................................ 293

Bluetooth-technologie .............................................................................................................................. 295

Hoe kan ik: Bluetooth-technologie ............................................................................................................ 295
Problemen oplossen: Bluetooth-technologie ............................................................................................. 303

NFC-technologie ...................................................................................................................................... 307

Hoe kan ik: NFC-technologie .................................................................................................................... 307
Problemen oplossen: NFC-technologie ..................................................................................................... 313

background image

Mediaserver ............................................................................................................................................. 315

Hoe kan ik: Mediaserver ........................................................................................................................... 315

Slimme accessoires .................................................................................................................................. 317

Informatie over de toepassing Slimme accessoires .................................................................................... 317
Een nieuw dock instellen .......................................................................................................................... 317
Een dockprofiel wijzigen ........................................................................................................................... 318
Een opgeslagen dockprofiel verwijderen ................................................................................................... 318

Vermogen en batterij ................................................................................................................................ 319

Hoe kan ik: Voeding en batterij ................................................................................................................. 319
Problemen oplossen: vermogen en de batterij ........................................................................................... 323

Opslagruimte en mediakaarten ................................................................................................................. 324

Hoe kan ik: Opslagruimte en mediakaarten ............................................................................................... 324
Problemen oplossen: Opslagruimte en mediakaarten ................................................................................ 331

Zoeken ..................................................................................................................................................... 333

Hoe kan ik: Zoeken ................................................................................................................................... 333
Problemen oplossen: Zoeken .................................................................................................................... 338

Beveiliging ............................................................................................................................................... 339

Hoe kan ik: Beveiliging ............................................................................................................................. 339
Problemen oplossen: Beveiliging .............................................................................................................. 371

Serviceboeken en diagnostische rapporten ............................................................................................... 373

Een diagnoserapport uitvoeren, weergeven, verzenden of verwijderen ....................................................... 373
Een serviceboek accepteren, verwijderen of herstellen .............................................................................. 373
Een standaardgeadresseerde instellen voor diagnoserapporten ................................................................ 374
Uw smartphonemodelnummer en versie van de BlackBerry Device Software opzoeken ............................. 374
Ik kan geen diagnoserapport uitvoeren of verzenden ................................................................................. 375

Synchronisatie ......................................................................................................................................... 376

Hoe kan ik: Synchronisatie ....................................................................................................................... 376
Problemen oplossen: Synchronisatie ........................................................................................................ 379

background image

Opties voor toegankelijkheid ..................................................................................................................... 382

Hoe kan ik: Toegankelijkheid .................................................................................................................... 382

Rekenmachine ......................................................................................................................................... 387

Rekenmachine gebruiken ......................................................................................................................... 387
Eenheden omrekenen .............................................................................................................................. 387

Verklarende woordenlijst .......................................................................................................................... 388

Wettelijke bepalingen ............................................................................................................................... 390