BlackBerry Bold 9790 - Promjena aktivnog broja telefona

background image

Promjena aktivnog broja telefona

1.

Na početnom zaslonu pritisnite tipku

.

2.

Pritisnite područje na vrhu zaslona.

3.

Pritisnite broj telefona koji želite postaviti kao aktivan broj telefona.

Srodne informacije

Moj broj telefona prikazuje se kao Nepoznat u aplikaciji Telefon,

83

Ne mogu upućivati ni primati pozive,

41