BlackBerry Bold 9790 - Planiranje sastanka ili obaveze

background image

Planiranje sastanka ili obaveze

Prije nego što počnete: Kako biste na sastanak pozvali sudionike, vaš poslovni račun e-pošte mora koristiti BlackBerry
Enterprise Server koji podržava ovu značajku.

1.

Na početnom zaslonu pritisnite ikonu Kalendar.

2.

Pritisnite tipku

> Novi alarm.

3.

Unesite informacije o sastanku ili obavezi.

• Kako biste sudionika pozvali na sastanak, pritisnite tipku

> Pozovi sudionika. Pritisnite sudionika.

4.

Učinite jedno od sljedećeg:

Korisnički priručnik

Kalendar

185

background image

• Kako biste odabranim sudionicima poslali pozivnicu za sastanak, pritisnite tipku

> Pošalji.

• Kako biste spremili sastanak, pritisnite tipku

> Spremi.

Srodne informacije

Isključivanje pametnog telefona,

310

Ne mogu planirati sastanke koji se protežu na više dana,

193

Prilikom planiranja sastanaka ne vidim neka od polja,

193