Pomoć za BlackBerry Bold 9790

background image

BlackBerry Bold 9790 Smartphone

Verzija: 7.1

Korisnički priručnik

background image

Izdano: 2012-09-19

SWD-20120919110613379

background image

Sadržaj

Brza pomoć .................................................................................................................................................. 9

Osnovne upute: Vaš pametni telefon ............................................................................................................. 9
Popularne teme .......................................................................................................................................... 28
Popularni savjeti ......................................................................................................................................... 33
Rješavanje uobičajenih problema ............................................................................................................... 41

Savjeti i prečaci .......................................................................................................................................... 46

Savjeti: Brzi postupci .................................................................................................................................. 46
Savjeti: Duže trajanje baterije ...................................................................................................................... 47
Savjeti: Traženje aplikacija .......................................................................................................................... 48
Savjeti: Oslobađanje prostora za glazbu, slike, videozapise i datoteke .......................................................... 49
Savjeti: Oslobađanje prostora radi optimizacije rada pametnog telefona ...................................................... 50
Savjeti: Ažuriranje softvera .......................................................................................................................... 51
Savjeti: Zaštita podataka ............................................................................................................................. 51
Savjeti: Upravljanje indikatorima ................................................................................................................. 52
Prečaci: Telefon ......................................................................................................................................... 53
Prečaci: Poruke .......................................................................................................................................... 54
Prečaci: Datoteke i privici ........................................................................................................................... 55
Prečaci: Unos teksta pomoću fizičke tipkovnice .......................................................................................... 56
Prečaci: Multimedija .................................................................................................................................. 57
Prečaci: Preglednik .................................................................................................................................... 58
Prečaci: Pretraživanje ................................................................................................................................. 60
Prečaci: Karte ............................................................................................................................................ 60
Prečaci: Kalendar ....................................................................................................................................... 61
Rješavanje problema: Prečaci ..................................................................................................................... 61

Telefon ....................................................................................................................................................... 63

Upute: Telefon ........................................................................................................................................... 63
Rješavanje problema: Telefon ..................................................................................................................... 81

background image

Glasovne naredbe ...................................................................................................................................... 85

Upute: Glasovne naredbe ........................................................................................................................... 85
Rješavanje problema: Glasovne naredbe ..................................................................................................... 87

Poruke ....................................................................................................................................................... 89

Upute: Aplikacija Poruke ............................................................................................................................ 89
Rješavanje problema: Aplikacija Poruke .................................................................................................... 125

Datoteke i privitci ..................................................................................................................................... 132

Upute: Datoteke ....................................................................................................................................... 132
Rješavanje problema: Datoteke ................................................................................................................ 139

Multimedija .............................................................................................................................................. 140

Upute: Multimedija .................................................................................................................................. 140
Rješavanje problema: Multimedija ............................................................................................................ 157

Zvukovi, zvukovi zvona i upozorenja .......................................................................................................... 161

Upute: Zvukovi, zvukovi zvona i upozorenja ............................................................................................... 161
Rješavanje problema: Zvukovi, zvukovi zvona i upozorenja ........................................................................ 165

Preglednik ................................................................................................................................................ 166

Upute: Preglednik .................................................................................................................................... 166
Savjeti: Preglednik .................................................................................................................................... 180
Rješavanje problema: Preglednik .............................................................................................................. 181

Kalendar .................................................................................................................................................. 183

Upute: Kalendar ....................................................................................................................................... 183
Savjeti: Kalendar ...................................................................................................................................... 192
Rješavanje problema: Kalendar ................................................................................................................ 193

Kontakti ................................................................................................................................................... 195

Upute: Kontakti ........................................................................................................................................ 195
Rješavanje problema: Kontakti ................................................................................................................. 205

Sat ........................................................................................................................................................... 206

background image

Upute: Sat ................................................................................................................................................ 206
Rješavanje problema: Sat ......................................................................................................................... 209

Zadaci i podsjetnici .................................................................................................................................. 211

Stvaranje zadatka ili podsjetnika ............................................................................................................... 211
Slanje zadatka ili podsjetnika .................................................................................................................... 211
Promjena ili brisanje zadatka ili podsjetnika .............................................................................................. 211
Promjena statusa zadatka ........................................................................................................................ 212
Sakrivanje dovršenih zadataka .................................................................................................................. 212
Prikaz zadataka u kalendaru ..................................................................................................................... 212
Sinkronizacija zadataka i podsjetnika ........................................................................................................ 213
Više o kategorijama .................................................................................................................................. 215
Kategorizacija kontakta, zadatka ili podsjetnika ........................................................................................ 215
Stvaranje kategorije za kontakte, zadatke ili podsjetnike ............................................................................ 216
Isključivanje odzivnika koji se prikazuje prije brisanja stavki ....................................................................... 216

Unos teksta .............................................................................................................................................. 217

Upute: Unos teksta .................................................................................................................................. 217
Rješavanje problema: Unos teksta ............................................................................................................ 224

Tipkovnica ............................................................................................................................................... 225

Upute: Tipkovnica .................................................................................................................................... 225

Jezik ........................................................................................................................................................ 228

Upute: Jezik ............................................................................................................................................. 228
Rješavanje problema: Jezik ...................................................................................................................... 230

Prikaz na zaslonu ..................................................................................................................................... 231

Upute: Prikaz na zaslonu .......................................................................................................................... 231
Rješavanje problema: Prikaz na zaslonu .................................................................................................... 236

GPS tehnologija ........................................................................................................................................ 237

Upute: GPS tehnologija ............................................................................................................................ 237
Rješavanje problema: GPS tehnologija ...................................................................................................... 239

background image

Kompas ................................................................................................................................................... 240

Upute: Kompas ........................................................................................................................................ 240

Karte ........................................................................................................................................................ 242

Upute: Karte ............................................................................................................................................ 242
Prilagodba: Karte ..................................................................................................................................... 246
Rješavanje problema: Karte ...................................................................................................................... 248

Aplikacije ................................................................................................................................................. 249

Upute: Aplikacije ...................................................................................................................................... 249
Rješavanje problema: Aplikacije ............................................................................................................... 251

BlackBerry ID ........................................................................................................................................... 256

Upute: BlackBerry ID ............................................................................................................................... 256

BlackBerry Device Software ...................................................................................................................... 258

Upute: BlackBerry Device Software .......................................................................................................... 258
Rješavanje problema: BlackBerry Device Software .................................................................................... 260

Upravljanje vezama .................................................................................................................................. 262

Mobilna mreža ......................................................................................................................................... 262
Wi-Fi tehnologija ...................................................................................................................................... 269

Način rada Mobilni hotspot ....................................................................................................................... 279

Upute: Način rada Mobilni hotspot ........................................................................................................... 279
Rješavanje problema: Način rada Mobilni hotspot ..................................................................................... 282

Bluetooth tehnologija ............................................................................................................................... 284

Upute: Bluetooth tehnologija .................................................................................................................... 284
Rješavanje problema: Bluetooth tehnologija .............................................................................................. 292

NFC tehnologija ........................................................................................................................................ 295

Upute: NFC tehnologija ............................................................................................................................ 295
Rješavanje problema: NFC tehnologija ...................................................................................................... 301

background image

Poslužitelj za multimediju ......................................................................................................................... 303

Upute: Poslužitelj za multimediju .............................................................................................................. 303

Pametna dodatna oprema ........................................................................................................................ 306

Više o aplikaciji Pametna dodatna oprema ................................................................................................ 306
Postavljanje nove stanice .......................................................................................................................... 306
Promjena profila stanice ........................................................................................................................... 307
Brisanje spremljenog profila stanice ......................................................................................................... 307

Napajanje i baterija .................................................................................................................................. 308

Upute: Napajanje i baterija ....................................................................................................................... 308
Rješavanje problema: Napajanje i baterija ................................................................................................. 312

Prostor za spremanje podataka i multimedijske kartice ............................................................................. 313

Upute: Prostor za spremanje podataka i multimedijske kartice .................................................................. 313
Rješavanje problema: Prostor za spremanje podataka i multimedijske kartice ........................................... 320

Pretraživanje ............................................................................................................................................ 322

Upute: Pretraživanje ................................................................................................................................. 322
Rješavanje problema: Pretraživanje .......................................................................................................... 326

Zaštita ...................................................................................................................................................... 328

Upute: Zaštita .......................................................................................................................................... 328
Rješavanje problema: Zaštita .................................................................................................................... 359

Servisne knjižice i dijagnostička izvješća ................................................................................................... 361

Pokretanje, prikaz, slanje ili brisanje dijagnostičkog izvješća ...................................................................... 361
Prihvaćanje, brisanje ili vraćanje servisne knjižice ..................................................................................... 361
Postavljanje zadanog primatelja dijagnostičkih izvješća ............................................................................. 362
Pronađite broj modela svog pametnog telefona i verziju programa BlackBerry Device Software .................. 362
Ne mogu pokrenuti ili poslati dijagnostičko izvješće ................................................................................... 363

Sinkronizacija ........................................................................................................................................... 364

Upute: Sinkronizacija ............................................................................................................................... 364
Rješavanje problema: Sinkronizacija ......................................................................................................... 367

background image

Opcije pristupačnosti ................................................................................................................................ 369

Upute: Pristupačnost ............................................................................................................................... 369

Kalkulator ................................................................................................................................................ 374

Korištenje kalkulatora ............................................................................................................................... 374
Pretvaranje mjernih jedinica ..................................................................................................................... 374

Pojmovnik ................................................................................................................................................ 375

Pravna napomena .................................................................................................................................... 377