BlackBerry Bold 9790 - Odeslání adresy webové stránky, odkazu nebo obrázku

background image

Odeslání adresy webové stránky, odkazu nebo obrázku

1.

Na domovské obrazovce klikněte na ikonu Prohlížeč.
• Pokud chcete odeslat adresu webové stránky, která je ve vaší složce záložek nebo historii prohlížeče, zvýrazněte

webovou stránku.

• Pokud chcete odeslat adresu jiné webové stránky, přejděte na webovou stránku.
• Chcete-li odeslat odkaz nebo obrázek z webové stránky, zvýrazněte jej.

2.

Stiskněte klávesu

> Odeslat adresu stránky, Odeslat odkaz nebo Odeslat odkaz na obrázek.

3.

Klikněte na typ zprávy.

Do prohlížeče se po odeslání zprávy vrátíte stisknutím klávesy

.