BlackBerry Bold 9790 - Zachování podsvícení při sledování vlastního pohybu

background image

Zachování podsvícení při sledování vlastního pohybu

Ve výchozím nastavení se podsvícení po určené době automaticky vypíná, aby se šetřila energie baterie. Možnosti mapy lze
změnit tak, aby podsvícení při sledování vlastního pohybu zůstalo zapnuté, pokud úroveň nabití baterie neklesne pod určitý
počet procent.

1.

Na domovské obrazovce klikněte na ikonu Mapy.

2.

Stiskněte klávesu

> Možnosti.

3.

Změňte nastavení pole Časový limit podsvícení, je-li je stav baterie.

4.

Stiskněte klávesu

> Uložit.

Související informace

Uživatelská příručka

Mapy

252

background image

Nastavení možností pro podsvícení,

235