BlackBerry Bold 9790 - Použití kalkulátoru

background image

Použití kalkulátoru

Na domovské obrazovce nebo ve složce Aplikace klikněte na ikonu Kalkulátor.
• Chcete-li stisknout klávesu na kalkulátoru, klikněte na příslušnou klávesu nebo stiskněte odpovídající klávesu na

klávesnici smartphonu.