Nápověda pro BlackBerry Bold 9790

background image

BlackBerry Bold 9790 Smartphone

Verze: 7.1

Uživatelská příručka

background image

Vydáno: 2012-09-19

SWD-20120919111036899

background image

Obsah

Rychlá nápověda .......................................................................................................................................... 9

Začínáme: Váš smartphone .......................................................................................................................... 9
Populární témata ........................................................................................................................................ 28
Populární tipy ............................................................................................................................................. 33
Odstraňování běžných problémů ................................................................................................................ 43

Tipy a klávesové zkratky ............................................................................................................................. 48

Tipy: Rychlé provádění úkonů ..................................................................................................................... 48
Tipy: Prodloužení životnosti baterie ............................................................................................................. 49
Tipy: Hledání aplikací ................................................................................................................................. 50
Tipy: Uvolnění paměti pro hudbu, obrázky, videa a soubory ......................................................................... 51
Tipy: Uvolnění paměti pro optimalizaci výkonu smartphonu ......................................................................... 52
Tipy: Aktualizace softwaru .......................................................................................................................... 53
Tipy: Ochrana informací ............................................................................................................................. 54
Tipy: Správa indikátorů ............................................................................................................................... 54
Klávesové zkratky: Telefon .......................................................................................................................... 55
Klávesové zkratky: Zprávy ........................................................................................................................... 56
Klávesové zkratky: Soubory a přílohy ........................................................................................................... 57
Klávesové zkratky: Psaní pomocí fyzické klávesnice .................................................................................... 58
Klávesové zkratky: Média ............................................................................................................................ 60
Klávesové zkratky: Prohlížeč ....................................................................................................................... 61
Klávesové zkratky: Hledání ......................................................................................................................... 62
Klávesové zkratky: Mapy ............................................................................................................................. 63
Klávesové zkratky: Kalendář ....................................................................................................................... 63
Odstraňování problémů: Klávesové zkratky ................................................................................................. 64

Telefon ....................................................................................................................................................... 65

Jak na to: Telefon ....................................................................................................................................... 65
Odstraňování problémů: Telefon ................................................................................................................. 84

background image

Hlasové příkazy .......................................................................................................................................... 88

Jak na to: Hlasové příkazy ........................................................................................................................... 88
Odstraňování problémů: Hlasové příkazy .................................................................................................... 90

Zprávy ........................................................................................................................................................ 92

Jak na to: Aplikace Zprávy .......................................................................................................................... 92
Odstraňování problémů: Aplikace Zprávy .................................................................................................. 129

Soubory a přílohy ...................................................................................................................................... 136

Jak na to: Soubory .................................................................................................................................... 136
Odstraňování problémů: Soubory .............................................................................................................. 143

Média ...................................................................................................................................................... 144

Jak na to: Média ....................................................................................................................................... 144
Odstraňování problémů s médii ................................................................................................................ 161

Vyzváněcí tóny, zvuky a výstrahy ............................................................................................................... 165

Jak na to: Vyzváněcí tóny, zvuky a výstrahy ............................................................................................... 165
Odstraňování problémů: Vyzváněcí tóny, zvuky a výstrahy ......................................................................... 169

Prohlížeč .................................................................................................................................................. 170

Jak na to: Prohlížeč .................................................................................................................................. 170
Tipy: Prohlížeč ......................................................................................................................................... 184
Odstraňování problémů: Prohlížeč ............................................................................................................ 185

Kalendář .................................................................................................................................................. 187

Jak na to: Kalendář ................................................................................................................................... 187
Tipy: Kalendář .......................................................................................................................................... 196
Odstraňování problémů: Kalendář ............................................................................................................ 197

Kontakty .................................................................................................................................................. 199

Jak na to: Kontakty ................................................................................................................................... 199
Odstraňování problémů: Kontakty ............................................................................................................. 209

Hodiny ..................................................................................................................................................... 210

background image

Jak na to: Hodiny ...................................................................................................................................... 210
Odstraňování problémů: Hodiny ............................................................................................................... 214

Úkoly a poznámky .................................................................................................................................... 215

Vytvoření úkolu nebo poznámky ................................................................................................................ 215
Odesílání úkolu nebo poznámky ............................................................................................................... 215
Změna nebo odstranění úkolu nebo poznámky ......................................................................................... 215
Změna stavu úkolu ................................................................................................................................... 216
Skrytí dokončených úkolů ......................................................................................................................... 216
Zobrazení úkolů v kalendáři ...................................................................................................................... 216
Synchronizace úkolů a poznámek ............................................................................................................. 217
Informace o kategoriích ............................................................................................................................ 219
Třídění kontaktů, úkolů nebo poznámek ................................................................................................... 219
Vytvoření kategorie pro kontakty, úkoly nebo poznámky ............................................................................ 219
Vypnutí výzvy zobrazované před odstraněním položek ............................................................................... 220

Zadávání .................................................................................................................................................. 221

Jak na to: Zadávání ................................................................................................................................... 221
Odstraňování problémů: Zadávání ............................................................................................................ 228

Klávesnice ............................................................................................................................................... 229

Jak na to: Klávesnice ................................................................................................................................ 229

Jazyk ....................................................................................................................................................... 232

Jak na to: Jazyk ........................................................................................................................................ 232
Odstraňování problémů: Jazyk .................................................................................................................. 234

Zobrazení na obrazovce ............................................................................................................................ 235

Jak na to: Zobrazení na obrazovce ............................................................................................................ 235
Odstraňování problémů: Zobrazení na obrazovce ...................................................................................... 240

Technologie GPS ...................................................................................................................................... 242

Jak na to: Technologie GPS ...................................................................................................................... 242
Odstraňování problémů: Technologie GPS ................................................................................................ 244

background image

Kompas ................................................................................................................................................... 245

Jak na to: Kompas .................................................................................................................................... 245

Mapy ....................................................................................................................................................... 247

Jak na to: Mapy ........................................................................................................................................ 247
Přizpůsobení: Mapy .................................................................................................................................. 251
Odstraňování problémů: Mapy .................................................................................................................. 253

Aplikace ................................................................................................................................................... 254

Jak na to: Aplikace ................................................................................................................................... 254
Odstraňování problémů: Aplikace ............................................................................................................. 256

Účet BlackBerry ID ................................................................................................................................... 260

Jak na to: Účet Účet BlackBerry ID ........................................................................................................... 260

BlackBerry Device Software ...................................................................................................................... 262

Jak na to: BlackBerry Device Software ...................................................................................................... 262
Odstraňování problémů: BlackBerry Device Software ................................................................................ 264

Správa připojení ....................................................................................................................................... 266

Mobilní síť ................................................................................................................................................ 266
Technologie Wi-Fi ..................................................................................................................................... 273

Režim Mobile Hotspot .............................................................................................................................. 283

Jak na to: Režim Mobile Hotspot ............................................................................................................... 283
Odstraňování problémů: Režim Mobile Hotspot ........................................................................................ 286

Technologie Bluetooth ............................................................................................................................. 288

Jak na to: Technologie Bluetooth .............................................................................................................. 288
Odstraňování problémů: Technologie Bluetooth ........................................................................................ 296

Technologie NFC ...................................................................................................................................... 300

Jak na to: Technologie NFC ...................................................................................................................... 300
Odstraňování problémů: Technologie NFC ................................................................................................ 306

background image

Server médií ............................................................................................................................................. 308

Jak na to: Server médií ............................................................................................................................. 308

Inteligentní příslušenství ........................................................................................................................... 310

Informace o aplikaci Inteligentní příslušenství ........................................................................................... 310
Nastavení nové dokovací kolébky .............................................................................................................. 310
Změna profilu dokovací kolébky ................................................................................................................ 311
Odstranění uloženého profilu dokovací kolébky ......................................................................................... 311

Napájení a baterie .................................................................................................................................... 312

Jak na to: Napájení a baterie ..................................................................................................................... 312
Odstraňování problémů: Napájení a baterie .............................................................................................. 316

Úložný prostor a paměťové karty ............................................................................................................... 317

Jak na to: Úložný prostor a paměťové karty ............................................................................................... 317
Odstraňování problémů: Úložný prostor a paměťové karty ......................................................................... 323

Hledání .................................................................................................................................................... 325

Jak na to: Vyhledávání .............................................................................................................................. 325
Odstraňování problémů: Vyhledávání ........................................................................................................ 330

Zabezpečení ............................................................................................................................................ 331

Jak na to: Zabezpečení ............................................................................................................................. 331
Odstraňování problémů: Zabezpečení ....................................................................................................... 362

Knihy služeb a diagnostické zprávy ........................................................................................................... 364

Spuštění, zobrazení, odeslání nebo odstranění hlášení diagnostiky ............................................................ 364
Přijetí, odstranění nebo obnovení knihy služeb .......................................................................................... 364
Nastavení výchozího příjemce hlášení diagnostiky ..................................................................................... 365
Zjištění čísla modelu smartphonu a verze systému BlackBerry Device Software ......................................... 365
Nelze spustit nebo odeslat hlášení diagnostiky .......................................................................................... 366

Synchronizace ......................................................................................................................................... 367

Jak na to: Synchronizace .......................................................................................................................... 367
Odstraňování problémů: Synchronizace .................................................................................................... 370

background image

Možnosti přístupu ..................................................................................................................................... 372

Jak na to: Usnadnění přístupu .................................................................................................................. 372

Kalkulátor ................................................................................................................................................ 377

Použití kalkulátoru .................................................................................................................................... 377
Převody jednotek ..................................................................................................................................... 377

Glosář ...................................................................................................................................................... 378

Právní upozornění .................................................................................................................................... 380